Företaget Emerald Mine Invest EMI

Företaget Emerald Mine Invest bedriver prospektering och utveckling av smaragdfyndigheter i Colombia. Verksamheten bedrivs med stor hänsyn till människor och miljö. Emerald Mine äger genom det colombianska dotterföretaget Imcon S.A.S. mineralfyndigheter innehållande bland annat smaragder, guld, titan, olja och coltan i Colombia.

Firmans huvudprojekt är fyndigheten Calcetero som skall utvidgas under 2011. I samband med detta kommer prospektering påbörjas av ytterligare mineraler och metaller i bolagets licensområden.

Emerald Mine Invest EMI AB:s aktier är för närvarande onoterade, men styrelsen har fattat beslut om att förbereda en notering på Aktietorget under 2011.