En förklaring av Enterprise Value 

Enterprise value är en tal som i princip motsvarar hela kostnaden för ett bolag om någon skulle köpa det. Enterprise value är en mer korrekt uppskattning av kostnaden för ett övertagande än börsvärde (market cap) eftersom det inkluderar ett antal viktiga faktorer såsom preferensaktier, skulder och kassa som är undantagna från market cap.

Enterprise value är summan av ett företags börsvärde, preferensaktier och utestående skulder, subtraherat för likvida medel som finns i balansräkningen. Med andra ord är enterprise value vad det skulle kosta att köpa ett företags alla stamaktier, preferensaktier och utestående skulder. Anledningen till att kontanta medel dras ifrån är enkel: när man blivit ägare till hela bolaget blir blir man också ägare till de kontanta medlen.

Om du vill få en mer utförlig förklaring av enterprise value så rekommenderar vi denna video på AlltOmMarknaden.se. Bäst är att se hela serien för att få en förklaring på pe-tal, enterprise value och EBITDA och hur de skiljer sig åt.

Enterprise Value och företagsvärdering