Huawei levererar mobiltelefonnät till Telenor

Huawei berättar att Telenor i Sverige valt företaget som leverantör av ett nytt mobiltelefoninät för paketdata. Avtalet innebär att Telenor Sverige ersätter hela sitt befintliga nät för paketdata med en helhetslösning som ger högre redundans och möjlighet att hantera betydligt större datamängder.

James Chen på Huawei säger "Vi ser detta som ytterligare ett steg i vårt samarbete med Telenor för att bygga Sveriges modernaste mobilnät. Utvecklingen av smartphones och mobilt bredband driver ett ökat internetanvändande som ställer högre krav på nätverket. Genom att välja våra IP-baserade helhetslösningar får Telenor ett mobilt nätverk som klarar av framtida krav"

Det nya nätet är en komplett lösning som ger stora möjligheter till flexibel hantering av trafiken för både 2G och 3G som det nyligen lanserade 4G. Installationen av det nya nätet inleds omedelbart.

Magnus Zetterberg på Telenor i Sverige säger "Huawei hade den bästa tekniska lösningen med ett komplett framtidssäkrat paket som tar höjd för den kraftiga tillväxten i datatrafik. Detta är en viktig pusselbit i vår satsning på att bygga Sveriges modernaste nät"