Investment Banking med Carnegie

Carnegie är en av de mest framstående aktörerna inom investment banking i Sverige. Företaget erbjuder rådgivning inom samgåenden och förvärv (M&A), kapitalmarknads-transaktioner och strukturerade produkter.

Kunskap om investment banking

Företaget har sedan lång tid en lokal närvaro och därmed en unik förståelse för och kunskap om nordiska branscher och aktiemarknader. Carnegie har också ett unikt nätverk inom nordiskt näringsliv som ger ovärderlig tillgång till nyckelpersoner och informationsflöden.

Ingående analys

Carnegies kunder är i första hand företag och institutioner i Norden samt institutionella bolag och investerare globalt som är aktiva på de nordiska marknaderna. Företagets erbjudande grundar sig på omfattande och djupgående kunskaper om nordiskt näringsliv och nordiska kapitalmarknader. Tack vare sin ledande ställning inom aktieanalys och att Carnegie står oberoende från banker och ägarsfärer är Carnegie en konkurrenskraftig partner för alla kunder som vill genomföra transaktioner med ett nordiskt inslag.

Nätverk av kontakter

Bolagets investment banking expertis omfattar hela det nordiska branschpaletten. Carnegie har också ett nätverk av kontakter med investerare med nordiska intressen över hela världen, vilket ger en överlägsen placeringskapacitet.


Om grabbarna och tjejerna på Carnegie känner igen sig eller inte, men The Long Johns satir på investment banking blev väldigt populär i London under finanskrisen. I motsats till vad man kan tro så finns det faktiskt en hel del självdistans i branschen.