Börsnotering år 2010


Det har varit glest mellan börsnoteringarna på Stockholmsbörsen under lång tid och räknar vi bort listbyten så var det länge sedan en notering gjordes. Det är dock många företag under 2009 som har laddat för en notering och våren 2010 kommer det att börja ta fart.

MQ - Klädkedjan MQ med huvudägaren Capman jobbar hårt med att bli ett av de första bolagen att noteras.

Ambea/Carema - En av de främsta aktörerna inom offtenligt finansierad vård och omsorg i Sverige. Huvudägare är 3i och det arbetas för högtryck med att bli ett av första noterade företagen i år.

EPiServer - EPiServer erbjuder programvaror och tjänster för att driva avancerade hemsidor. I januari var alla rådgivare på plats och målet är att noteras under 2010.

Rabbalshede Kraft - Projekterar, driftar och investerar i vindkraftverk. En notering under våren är sannolik.

Byggmax - Byggvaruhuskedjan Byggmax med ägaren Altor gör sig redo för en notering. Blir det lågpris även på aktien?

Etrion - Det kanadensiska energibolaget med bas i Schweiz är noterat på Toronto-börsen. Ägs till 45 % av Lundin Petroleum och 13 % av familjen Lundin. Carnegie har anlitats som rådgivare för en paralellnotering i Stockholm.

Permobil - Producerar och marknadsför rullstolar och kommunikationslösningar för funktionshindrade. Ägs av Nordic Capital som under 2009 började undersöka möjligheterna att notera företaget.

Dometic - Ägarna till den skandalomsusade kylskåpstillverkaren Dometic undersöker möjligheterna att notera företaget. Ett antal banker blev under 2009 ägare till bolaget efter att BC Partners gav upp det krisdrabbade företaget.

Karolinska Development - Ett spännande riskkapitalbolag med rötter i och kopplingar till Karolinska Institutet. Enligt företaget siktar man på en notering under 2010.

ECO Boråstapeter - Företaget tillverkar och distribuerar tapeter och har länge varit en börskandidat. Om noteringsklimatet håller i sig under 2010 är det troligt att planerna äntligen kan bli verklighet.

Inwido - Fönster- och dörrtillverkaren Inwido ska vara börsfähigt i mitten av 2010. Om noteringsklimatet är bra under hösten 2010 är det sannolikt att huvudägaren Ratos sätter företaget på börsen.

Flexenclosure - Leverantör av teknikhuslösningar för globala telekommarknaden. Påbörjade arbetet med en framtida börsnotering under hösten 2009.

Arise Windpower - Säljer el från vindkraftverk som man själv har prospekterat, byggt och driftar. Noteringsplanerna har tidigare förskjutits, men under 2010 är det nu tänkt att företaget ska noteras.


Ytterligare företag har planer på en börsnotering under 2010 och det finns även en hel del företag som är listade på mindre listor och nu är redo för en riktig börsnotering. 2010 kommer utan tvekan att bli ett spännande år för börsnoteringar.

Läs mer om vilka företag som planerar att göra en börsnotering på Nyemissioner.se.