Star Vault's VD om nyemissionen


Det senaste året har varit en utmanande tid i Star Vaults verksamhet. Nätverkslösningen är en viktig komponent i vår utveckling och den försenade leveransen på nästan ett år var en stor förlust för oss som en mindre aktör, en period då vi fick fokusera på att skapa egna lösningar för att ta Mortal Online vidare. Det är ett svårt avvägande att balansera utvecklingsbehovet av spelet mot när det är rätt tid att lansera, givet de resurser som finns till förfogande. Vi gjorde det bästa av de resurser vi hade men tvingades ändå att lansera innan Mortal Online var helt moget.


En hel del tyder dock på att vi har en ljus tid framför oss. Star Vault består av ett litet men engagerat team som har visat hur mycket man kan åstadkomma med väldigt lite resurser och trots många utmaningar har vi ändå fått en hel del erkännande för vårt arbete. En nyckelfaktor för framgång är nämligen spelarnas engagemang. Att vi har ett community som växer även utan marknadsföringsaktiviteter tyder på att vi har en attraktiv spelidé och att vi har engagerade fans. Det kommer mer och mer positiv feedback från spelare som uppskattar spelet och bekräftar dess potential att bli en spelupplevelse utöver det vanliga.

I februari i år nådde vi dessutom en efterlängtad milstolpe. Mortal Online hade då uppnått den grund och stabilitet vi ville ha för att ta in nya spelare. Därmed påbörjade vi marknadsföringsaktiviteterna och började med så kallade ”Free Trial” som ger spelarna 14 dagars gratis spelande innan de behöver köpa spelet. Det har hittills varit ett stort intresse från spelarna men det är ännu oklart hur många som kommer att bli betalande kunder. Vi känner dock att vi nu har en bra växande spelarbas. 

Med vår nya kostnadsstruktur bedömer vi att det behövs ytterligare cirka 1 500 betalande spelare för att uppnå break-even, ett mål som vi beräknar nå under andra kvartalet 2011. Vi planerar att genomföra ytterligare kostnadsbesparingar och efter att vi uppnått vårt första delmål kommer vi att arbeta för en stadig tillväxt av Mortal Online och på längre sikt planerar vi även att utveckla nya speltitlar. Server och bredbandskapacitet är redan anpassade för att kunna skalas upp i den takt Mortal Online växer och eftersom intäkterna ökar i betydligt högre takt än kostnaderna när antalet spelare ökar, krävs det få spelare för att få stora intäkter. 

Eftersom vi vill bygga 2011 på en sund ekonomisk bas har vi beslutat att genomföra en emission för att betala tillbaka de lån som togs för att finansiera de kostnader som uppstod på grund av den försenade leveransen av nätverkslösningen samt för att finansiera den löpande driften intill dess att vi uppnår ett positivt kassaflöde. Det har inte varit en lätt resa för oss men spelet blir bättre och bättre och många nya funktioner väntar för våra spelare att uppleva. Eftersom Mortal Online idag kommit så pass långt att vi kunnat påbörja våra Free Trial, med stort intresse från spelarna, och även kunnat påbörja andra marknadsföringsaktiviteter så är jag övertygad om att vi, våra spelare och våra aktieägare har en spännande tid framför oss. 

Henrik Nyström
VD, Star Vault