Sting Networks utveckling

Sting Networks är en av de största aktörerna på moderna ip-baserade telefonväxlar i Sverige. Nedan är en sammanställning på företagets utveckling år för år.


2002​ - Sting Networks AB grundades i november av Tommy Ekström.​

2003 - ​Företaget bedrev framförallt konsulttjänster inom telekom.

​2004 - ​​Fortsatt konsulting samt utveckling av den IP-baserade kommunikationsplattformen. Avtal tecknas med Centile för leverans av IP-telefoniplattform.​

2005 - ​​Under våren lanserades tjänsterna för Stings tjänsteleverantörer (partners). IP-telefoniplattformen stärktes även genom flera samarbetsavtal.

​2006 - ​​Avtal med ett flertal partners tecknades under året och IP-telefoniplattformen vidareutvecklades, samarbetsavtal tecknas för Collabs contact center plattform.​

2007 - ​​Erbjudandet mot partner paketeras till en nyckelfärdig lösning, flera större partneravtal signeras och samtliga partners försäljning drar igång på allvar.​

2008​​​ - Etablering i Norge och i England med plattformar, flertalet nya partneravtal signeras i dessa länder med aktörer som verkar som egna operatörer i respektive land och säljer Stings White-label tjänster.

2009 - ​​​​​​​Sting eftersträvar tydlighet och enkelhet och använder därför Sting Telecom i all marknadskommunikation. Anledningen är enkel; redan i namnet Sting Telecom visar vi tydligt vad det är vi arbetar med och vad vi är bra på; Telecom. Sting Networks AB finns kvar som vårt moderbolag, men all kommunikation mot marknaden sker med Sting Telecom som avsändare.​ Sting ONE lanseras som mobil anknytning till samtliga växellösningar.

​2010​ - ​​​​​Den nya paketering ”Växelpaket Företag” lanseras. Paketeringen är enklare att förstå, sälja och leverera för våra partners. Offert, avtal och beställningsverktyg skapas i Stings partnerportal MPS för att stödja våra partners i deras arbete.​ Implementation av nytt Routingsystem från Teles ökar tillgänglighet och driftstabilitet ytterligare på våra plattformar.​