Venture Capital investeringar

Hur venture capital-investeringar fungerar

Venture capital är en intressant investeringsform. Riskerna är ofta högre än vid ett börsnoterat företag, men vinstmöjligheterna är samtidigt mycket större.

Resan börjar när ett företag startas och får sin första finansiering. En framgångsrik resa fortsätter sedan med fler finansieringsrundor i takt med att företaget växer och slutar sedan oftast med en börsnotering. Ett annat slut på resan är att företaget säljs till en annan investerare eller till ett annat företag i branschen.

Om du vill lära dig mer om venture capital så kan du se den video-serie om venture capital som AlltOmMarknaden.se publicerar. Den ger en väldigt bra genomgång av hur venture capital fungerar och hur finansieringsrundorna påverkar värderingen på företaget.
Venture capital investeringar och aktier