Vad är investment banking?


En investmentbank är en institution som fungerar som en garant eller agent för företag och kommuner som utfärdar värdepapper. De flesta har också en mäklare / handlare verksamhet, håller en marknad för tidigare emitterade värdepapper, och erbjuder rådgivning till investerare. investmentbanker har också en stor roll för att underlätta sammanslagningar och förvärv, private equity placeringar och företagsomstruktureringar. Till skillnad från traditionella banker accepterar inte investmentbanker inlåning eller utlåning från privatpersoner.

En person som jobbar inom investment banking kan kallas investment banker.

Världens mest ansedda investment bank är Goldman Sachs. En av de större aktörerna från Europa är Deutsche Bank. Om du är intresserad av att jobba inom investment banking så kan denna videoguide vara en bra start.